Maksuehdot

TALOUS

Sisällys

 • Tilinumero
 • Maksuehdot

Tilinumero

Kritiikki ry:n tilinumero on FI32 4713 0010 0100 49.


Maksuehdot

Kritiikin hallituksen kokouksessa 25.8.2009 päätettiin hyväksyä tapahtumien maksuehdoiksi allaolevaa. Virallisten ehtojen on tarkoitus selkeyttää maksamisen pelisääntöjä ja säästää hallitusta turhalta työltä (sekä säästää palvelumaksuissa). Perustana säännöille on kevätkokouksessa 2009 hyväksytty taloudenhoidon ohjesääntö sekä kevään aikaiset kokemukset. Kohtia ja tekstiä on paljon, mutta suurin osa liittyy erikoistapauksiin, voit tarkastaa saako näin tehdä. Toki ehdot on silti kaikkien hyvä lukaista läpi.

 1. Osallistumismaksut maksetaan sähköisesti käyttäen viitettä.
  • Myös maksettaessa monta ihmistä kerralla tai myöhässä, siis kaikissa tapauksissa. Tarvittavat erityistiedot lähetetään sähköpostilla talousvastaavalle, ei maksun viestinä.
 2. Viimeiseen perumispäivään mennessä peruva saa rahansa takaisin, ja hallitus yrittää hankkia hänelle korvaajan varasijoilta tai muilla tavoin.
  • On kuitenkin toivottavaa, ettei rahaa kauheasti jouduttaisi liikuttelemaan edestakaisin, eli nyrkkisääntönä voisi käyttää sitä, että maksa, kun tiedät pääseväsi.
 3. Viimeisen peruutuspäivän jälkeen ilman hyvää syytä peruva ei automaattisesti vapaudu maksuvastuusta. Maksuvastuu siirtyy eteenpäin, jos hallitus tai perunut itse löytää tapahtumaan halukkaan osallistujan. Päävastuu korvaajan löytymisestä on perujalla itsellään.
  • Hyvällä syyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä estettä, jota ei ole voinut tietää ennen viimeistä peruutuspäivää, ja joka on suhteellisen vakava. Esimerkki hyvästä syystä: sairaskohtaus. Esimerkki huonosta syystä: omat häät.
  • Viimeisen peruutuspäivän jälkeen voi ilmoittautua peruneen tilalle tai normaalisti, jos paikkoja on jäljellä. Tällöin mahdolliset perumiset tapahtuvat aina 3-kohdan ehtojen mukaisesti.
 4. Maksun ei tarvitse tulla osallistujan tililtä ja samalla kertaa saa maksaa monta henkilöä.
  • Maksettaessa muita kuin tilinomistajaa tulee kuitenkin aina selventää sähköpostilla taloudenhoitajalle, ketä tai keitä maksu koskee. Ainoa poikkeus on, kun maksaa itsensä ja osallistumislistaan merkityn avecin.
 5. Jollei toisin mainita, eräpäivä on tapahtumaa edeltävä arkipäivä ja tapahtumaan pääsee osallistumaan vaikka maksu olisi viivästynyt.
  • Maksut toivotaan hoidettavan aina ajoissa. Eräpäivän jälkeen maksuja aletaan karhuta ja maksajan tulee lähettää talousvastaavalle kuitti maksusta sähköpostin liitteenä.
  • Joissain tapauksissa eräpäivän merkitys voi olla vahvempi; esimerkiksi kalliisiin tapahtumiin ei välttämättä pääse, jollei ole maksanut ajoissa. Tällaiset poikkeusmenettelyt ilmoitetaan erikseen.
 6. Voimakeinona maksujen karhuamiseksi käytetään sitä, että Kritiikin tapahtumiin ei pääse, mikäli on vanhoja osallistumismaksuja rästissä.
  • Rästit pitää hoitaa pois ennen uuteen tapahtumaan osallistumista. Uusimpaan tapahtumaan saa taas luottoa. Pelkän uusimman tapahtuman maksaminen ei riitä. Kuitenkin, jos samalla viikolla on useampi tapahtuma, saa näihin kaikkiin luottoa, jollei toisin mainita.
 7. Sähköpostiosoite, puhelinnumero tai jokin muu toimiva yhteystieto on annettava pyydettäessä ilmoittautumislistalle.
  • Tulevaisuudessa saattaa olla, että yhteystietoja aletaan pyytää vain, jos ne muuttuvat tai jos ei ole Kritiikin jäsen.
 8. Oikeudet ehtojen muuttamiseen tai tapahtumakohtaisiin erityissääntöihin pidätetään. Näistä kuitenkin ilmoitetaan tapahtumien yhteydessä tai muuten ensi sijaisesti sähköpostilistalla.

Näistä säännöistä ja kevätkokouksessa hyväksytystä taloudenhoidon ohjesäännöstä seuraa myös esimerkiksi:

 • Tapahtumia ei voi maksaa käteisellä Kritiikille. Jos kuitenkin vastustat pankkeja ja erityisesti nettipankkeja, voit maksaa kaverillesi tai vaikkapa äidillesi käteisellä, ja pyytää häntä maksamaan sen oikealla viitteellä Kritiikin tilille sekä ilmoittaa taloudenhoitajalle sähköpostilla maksun koskevan (myös) sinua.