Alumnitoiminta

Sykli:

Sykli on Turun yliopiston historia-aineiden alumniyhdistys. Kritiikki tekee yhteistyötä Syklin kanssa muun muassa työelämätapahtumien yhteydessä sekä järjestämällä historian opiskelijoiden ja alumnien yhteisiä sitsejä. Lisätietoa Syklin toiminnasta:

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/alumnitoiminta/sykli

Facebook
Instagram

SYKLIN HALLITUS 2024
Puheenjohtaja: Vilppu Kuusipalo
Hallituksen jäsenet: Juuso Rekola, Tanja Laimi, Niklas Niemelä, Pekka Pitkälä, Veera Semi, Hannele Malin, Marjaana Tuominen ja Suvianna Seppälä.
Varajäsenet: Outi Verronen-Pöyliö, Anu Lahtinen ja Janne Tunturi