Opiskelu

EDUNVALVONTA

Kritiikki ry valvoo historianopiskelijoiden etuja yliopistomaailmassa. Suhteet historian oppiaineisiin ovat erinomaiset, ja kritiikkiläiset osallistuvat tiiviisti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Suomen yliopistoissa toteutetaan ns. kolmikantajärjestelmään perustuvaa hallintoa, joka tarkoittaa, että kunkin hallintoelimen jäsenet valitaan professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudesta. Kritiikki ry:llä on omat opiskelijaedustajansa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen laitosneuvostossa ja humanistisen tiedekunnan johtokunnassa. Lisäksi Kritiikki ry:llä on edustajansa historian oppiaineiden, enemmän tai vähemmän virallisissa työryhmissä.

Opiskelijan on mahdollista vaikuttaa omaan edunvalvontaansa ennen kaikkea koulutuspoliittisen vastaavan eli kopon sekä joka keväisten ja syksyisten oppiainekokouksien välityksellä.

Muista antaa Kritiikin tenttipalautetta!

Tiedekunnan johtokunta

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. opetussuunnitelmien hyväksyminen sekä talous- ja toimintasuunnitelma ehdotusten tekeminen. Se tekee myös esityksen uusien opiskelijoiden sisäänottomääristä, valintaperusteista sekä hyväksyy uudet opiskelijat.

Humanistisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajat (historian opiskelijoiden osalta):

……….

Tiedekunnan, laitoksen ja oppiaineiden työryhmät

Yliopistossa, sen tiedekunnissa sekä laitoksissa tai muissa yksiköissä on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelua ja valmistelua varten monijäsenisiä toimikuntia ja muita valmisteluryhmiä.

Talousasiaintyöryhmä
…….

Peruskoulutustyöryhmä

…….
Kansainvälisten asioiden työryhmä
……..

Opetuksen kehittämisen koordinaatioryhmä
………

Viestintätyöryhmä
……..

Tutkintolautakunta

……..

Kopo = koulutuspoliittinen vastaava

Kritiikki ry:n hallituksella on kaksi erityisesti opintoasioihin keskittynyttä koulutuspoliittista vastaavaa eli kopoa. Kopot ylläpitävät suhteita henkilökuntaan, ja edustavat opiskelijoita. He pyrkivät tuomaan opiskelijoiden näkökulmaa ja edistämään opiskelijoiden etua keskusteluissa ja päätöksissä erilaisissa työryhmissä ja tapaamisissa.