Kannatusjäsenrekisteriseloste

Kritiikki ry:n kannatusjäsenrekisteriseloste

2.3.2020

     1. Rekisterin nimi

Kritiikki ry:n jäsenrekisteri

     2. Rekisterinpitäjä

Kritiikki ry
Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 TURKU

     3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen sihteeri Eerika Erkkilä
eeerkk@utu.fi
Yhdistyksen taloudenhoitaja Pauliina Vuotikka
ipvuot@utu.fi

     4. Jäsenrekisterin tarkoitus

Yhdistyksen kannatusjäsenistä pidetään yllä rekisteriä, jonne kannatusjäsenen antamat tiedot tallennetaan. Kannatusjäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa ja tietoja käsittelevät vain yhdistyksen sihteeri ja taloudenhoitaja.

     5. Rekisterin tietosisältö

Kannatusjäsenrekisteriin kirjataan yhdistyksen kannatusjäseniltä täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite. Tiedot tallennetaan rekisteriin kannatusjäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä.

     6. Tietojen luovuttaminen

Kannatusjäsenrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

     7. Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään henkilökohtaisella tietokoneella, jossa ne on suojattu asianmukaisin menetelmin. Ainoastaan yhdistyksen sihteerillä ja taloudenhoitajalla on pääsyoikeus rekisteriin, sekä oikeus lisätä, poistaa tai muuttaa rekisterin tietoja.

     8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Kritiikki ry:n kannatusjäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja kannatusjäsenrekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyynnön voi toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 B 20500 TURKU. Tarkastuspyynnön jälkeen yhdistyksen kannatusjäsenellä on oikeus saada haltuunsa kopio häntä koskevista kannatusjäsenrekisterin tiedoista.

     9. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti tai rekisteriin merkityn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Kannatusjäsenen tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle tarpeelliset tiedot muutosten tekemiseksi.

     10. Tietojen poistaminen

Rekisteristä poistetaan kaikki yhdistyksen kannatusjäsentä koskevat tiedot, kun hänen kannatusjäsenyytensä umpeutuu.