Edunvalvonta

EDUNVALVONTA

Kritiikki ry valvoo historianopiskelijoiden etuja yliopistomaailmassa. Suhteet historian oppiaineisiin ovat erinomaiset, ja kritiikkiläiset osallistuvat tiiviisti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Suomen yliopistoissa toteutetaan ns. kolmikantajärjestelmään perustuvaa hallintoa, joka tarkoittaa, että kunkin hallintoelimen jäsenet valitaan professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudesta. Kritiikki ry:llä on omat opiskelijaedustajansa historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen laitosneuvostossa ja humanistisen tiedekunnan johtokunnassa. Lisäksi Kritiikki ry:llä on edustajansa historian oppiaineiden enemmän tai vähemmän virallisissa työryhmissä.

Opiskelijan on mahdollista vaikuttaa omaan edunvalvontaansa ennen kaikkea koulutuspoliittisten vastaavien eli kopojen sekä kuukausittaisten oppiainekokouksien välityksellä.

Tiedekunnan johtokunta

Tiedekunnan johtokunnan tehtäviin kuuluu mm. opetussuunnitelmien hyväksyminen sekä talous- ja toimintasuunnitelma ehdotusten tekeminen. Se tekee myös esityksen uusien opiskelijoiden sisäänottomääristä, valintaperusteista sekä hyväksyy uudet opiskelijat.

Humanistisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajat (historian opiskelijoiden osalta):

……….

Tiedekunnan, laitoksen ja oppiaineiden työryhmät

Yliopistossa, sen tiedekunnissa sekä laitoksissa tai muissa yksiköissä on opetukseen ja sen kehittämiseen, tutkijakoulutukseen, tutkimukseen tai muuhun toimintaan liittyvien asioiden suunnittelua ja valmistelua varten monijäsenisiä toimikuntia ja muita valmisteluryhmiä.

Talousasiaintyöryhmä
…….

Peruskoulutustyöryhmä

…….
Kansainvälisten asioiden työryhmä
……..

Opetuksen kehittämisen koordinaatioryhmä
………

Viestintätyöryhmä
……..

Tutkintolautakunta

……..

Kopo

Kritiikki ry:n hallituksella on kaksi erityisesti opintoasioihin keskittynyttä koulutuspoliittista vastaavaa eli kopoa. Kopojen puoleen voi kääntyä erilaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Heidät saa kiinni esimerkiksi sähköpostin välityksella tai Kopolootan kautta.

Kopoina vuonna 2024 toimivat Johannes Karhunen (jmilah@utu.fi) ja Kaisa Luhta (kamaluh@utu.fi)

Kritiikin koulutuspoliittinen kysely

Kevään 2017 aikana Kritiikin kopot suorittivat opintoihin ja opiskeluun liittyvän kyselyn, jonka tulokset ovat nyt nähtävissä myös Kritiikin kotisivuista.

Huom! Jos kysely-yhteenveto ei avaudu linkistä, avaa se uudessa välilehdessä.

Kopokyselyn yhteenveto 2017