Jäsenedut

Kritiikki ry ja sen myötä kaikki kritiikkiläiset kuuluvat Turun yliopiston ylioppilaskuntaan (TYY), Turun yliopiston humanististen tieteiden edunvalvontajärjestöön Humanitakseen, Historian opiskelijain liittoon (Hol ry), International Students of History Associationiin (ISHA), sekä Turun historialliseen yhdistykseen (THY). Kritiikki ry:n jäsenet kuuluvat automaattisesti näihin järjestöihin ja ovat näin ollen oikeutettuja ottamaan osaa niiden järjestämiin tapahtumiin.

 

TYY (Turun yliopiston ylioppilaskunta)
http://tyy.fi

Kaikkien Turun yliopistossa opiskelevien edunvalvoja. Jäsenyys tarkoittaa käytännössä kaikista valtakunnallisista opiskelijaeduista hyötymistä. TYY muun muassa harjoittaa koulutuspolitiikkaa, tukee alayhdistyksiä, rahoittaa YTHS:ää (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö), tarjoaa opiskelijatiloja ja järjestää monenmoisia tapahtumia.

Humanitas ry
http://humanitas.fi/

Humanitas on kaikkien Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan ainejärjestöjen kattojärjestö, jonka toiminta painottuu koulutuspolitiikkaan ja edunvalvontaan tiedekunnan tasolla. Humanitas järjestää lisäksi tapahtumia, kuten syksyiset humanistisitsit ja -bileet, joissa humanistit voivat tutustua toisiinsa. Lisäksi Humanitas tukee jäsenjärjestöjään esimerkiksi kummikierroksilla ja laulukirjoja vuokraamalla.

 

HOL ry (Historian opiskelijain liitto) / HSF r.f. (Historie studerandenas förbund).
http://hol.fi/

Historian Opiskelijain Liitto toimii kaikkien Suomessa historiaa opiskelevien kattojärjestönä, joka valvoo ja ajaa historian opiskelijoiden etua. Liittoon kuuluu 11 ainejärjestöä seitsemästä yliopistosta. Historian opiskelijoita on Suomessa yli 1000. HOL järjestää vuosittain erilaisia seminaareja sekä niihin liittyvää oheistoimintaa, joiden tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaisia historianopiskelijoita eri yliopistoista ja eri puolilta maata.

Jäsenetuna pääset moniin museoihin ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla. Tarkempaa tietoa löydät tämän linkin takaa: http://hol.fi/?page_id=198.  Jäseneduista hyötyäksesi tarvitset HOL-tarran, jollaisen  kritiikkiläinen voi hakea toimistolta.

ISHA-Turku ry (International Students of History Association).
https://ishaturku.wordpress.com/

ISHA-Turku ry on kansainvälisen ISHA-verkoston Turun jaosto, johon kuuluu Kritiikin lisäksi Åbo Akademin historian opiskelijoiden Kleio r.f., politiikan tutkimuksen opiskelijoiden P-klubi ry, arkeologian opiskelijoiden Vare ry, sekä sukupuolentutkimuksen opiskelijoiden F-piste. Turun jaosto järjestää monenlaisia tapahtumia, esimerkiksi pubivisoja ja sitsejä. Myös vaihto-opiskelijoilla on tapana käydä ISHA-Turun tapahtumissa, joten ISHAn tapahtumat ovat hyvä tapa tutustua heihin.

ISHA:n tarkoituksena on edistää historianopiskelijoiden kanssakäymistä ja keskustelua kansainvälisellä tasolla. Käytännössä ISHA:n eri osastot järjestävät vuorollaan eri puolilla Eurooppaa konferensseja ja seminaareja. Tapahtumissa käsitellään eri aihepiireihin ja teemoihin liittyen historiaa ja sen eri ilmiöitä, ja tutustutaan paikalliseen historiaan vierailemalla esim. museoissa. Iltaisin juhlitaan ja tutustutaan toisiin historianopiskelijoihin. Matkat ovat omakustanteisia, mutta osallistumismaksu on useimmiten verrattain halpa ja siihen sisältyy majoitus ja ruokailut. Järjestö julkaisee enemmän tai vähemmän säännöllisesti Carnival-lehteä.

THY ry (Turun historiallinen yhdistys)
http://thy.fi/

Turun Historiallinen Yhdistys tuo yhteen historian tutkijat, opettajat, opiskelijat ja harrastajat, edistää historiantutkimusta ja historiatieteellistä harrastusta sekä ylläpitää yhteyttä alan tutkijoiden ja suuren yleisön välillä. Vuosittain ohjelmaan kuuluu luentoja, retkiä ja matkoja. Yhdistys järjestää myös esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, julkaisee Turun Historiallista Arkistoa ja Historia Mirabilis -refereesarjaa sekä osallistuu Internetissä ilmestyvän Ennen ja nyt – historian tietosanomien julkaisemiseen.