Jäsenrekisteriseloste

Kritiikki ry:n jäsenrekisteriseloste

23.5.2018

 1. Rekisterin nimi

Kritiikki ry:n jäsenrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Kritiikki ry
Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 TURKU

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistyksen sihteeri Leevi Jääskeläinen
lajaas@utu.fi

 1. Jäsenrekisterin tarkoitus

Yhdistyksen jäsenistä pidetään yllä rekisteriä, jonne jäsenen antamat tiedot tallennetaan. Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa ja tietoja käsittelee vain yhdistyksen sihteeri.

 1. Jäsenten sähköpostilista

Yhdistys käyttää sähköpostilistaa, jonka avulla se viestittää toiminnastaan jäsenistölle. Listalle pitää liittyä ja siitä erotaan omatoimisesti tämän linkin kautta https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/kritiikki.

 1. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kirjataan yhdistyksen jäseniltä nimi- ja osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tiedot tallennetaan rekisteriin jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä.

 1. Tietojen luovuttaminen

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

 1. Tietojen suojaus

Tietoja säilytetään henkilökohtaisella tietokoneella, jossa ne on suojattu asianmukaisin menetelmin. Ainoastaan yhdistyksen sihteerillä on pääsyoikeus rekisteriin, sekä oikeus lisätä, poistaa tai muuttaa rekisterin tietoja.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Kritiikki ry:n jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyynnön voi toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen Rehtorinpellonkatu 4 B 20500 TURKU. Tarkastuspyynnön jälkeen yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haltuunsa kopio häntä koskevista jäsenrekisterin tiedoista.

 1. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oma-aloitteisesti tai rekisteriin merkityn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Jäsenen tulee ilmoittaa rekisterin ylläpitäjälle tarpeelliset tiedot muutosten tekemiseksi.

 1. Tietojen poistaminen

Rekisteristä poistetaan kaikki yhdistyksen jäsentä koskevat tiedot, kun hän on eronnut tai hänet on erotettu yhdistyksestä. Henkilön on itse poistuttava jäsenten sähköpostilistalta.