Millaista on olla Kritiikin hallituksessa?

Hallitukseen hakeminen

Hallitus vaihtuu Kritiikissä vuosittain, ja hallituksen toimikausi kestää kalenterivuoden ajan. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa, joka järjestetään useimmiten loka-marraskuussa. Syyskokouksessa valitaan hallitukselle uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä muut hallituksen jäsenet. Muut vastuutehtävät uusi hallitus jakaa kuitenkin keskenään myöhemmin, joten ehdolle asettuessaan ei tarvitse hakea tiettyä vastuutehtävää tai edes tietää, mikä kiinnostaisi erityisesti. Kuka tahansa Kritiikin jäsen voi asettua ehdolle sekä puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, että hallituksen jäseneksi.

Mitä voit oppia?

Hallituksessa toimiminen voi antaa loistavaa kokemusta ja valmiuksia niin työelämään kuin yleisestikin tulevaisuuteen. Kuten muussakin tiimityöskentelyssä ja järjestötoiminnassa, Kritiikin hallituksessa voi oppia paljon esimerkiksi johtamisesta, ryhmässä työskentelystä, projektien organisoinnista ja hallinnasta, talouden hallinnasta, sekä tiimin sisäisestä viestinnästä ja viestinnästä yleisölle. Hallitus järjestää monenlaisia tapahtumia, ja onnistuneen tapahtuman taustalla voi olla paljonkin monipuolista käytännön työtä. Hallitustoiminnassa pääsee myös perehtymään kokouskäytäntöihin, järjestöjen toimintaperiaatteisiin ja -kulttuureihin, sekä esimerkiksi siihen, miten opiskelijoiden edunvalvontaa voi tehdä.

Mihin asioihin pääset vaikuttamaan?

Kritiikin hallituksessa (sekä toki myös esimerkiksi toimikunnissa!) pääsee konkreettisesti vaikuttamaan ja parantamaan historian opiskelijoiden elämää monellakin tavalla: tapahtumia ja muuta vapaa-ajantoimintaa järjestämällä voimme parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä yliopistossa, ja esimerkiksi koulutuspoliittisissa työryhmissä pääsee edustamaan opiskelijoita ja korostamaan opiskelijoiden näkökulmaa päätöksenteossa.

Millaisia tehtäviä hallituksessa voi olla?

Hallituksen jäsenten vastuualueet voivat vaihdella vuosittain, ja kukin saa toki toteuttaa tehtäviään omalla tyylillään ja osallistua myös muihin juttuihin. Siksi vastuualueiden sisällöstä ei kannata stressata liikaa tai verrata omaa toimintaa liikaa esimerkiksi muiden vuosien tapahtumiin. Tässä alla kuitenkin tiivis esittely viime vuosina olleista vastuualueista ja lyhyet selitykset mahdollisista toimenkuvista.

Puheenjohtaja & varapuheenjohtaja
Puheenjohtajat toimivat työparina ja tukevat muita hallituksen jäseniä tehtävissään sekä osallistuvat monipuolisesti hallituksen tehtäviin. Puheenjohtajisto huolehtii viime kädessä siitä, että työnjako sujuu ja hommat tulevat tehtyä. Puheenjohtaja tekee myös kokousten esityslistat ja johtaa hallituksen kokouksia.
Sopo = sosiaalipoliittinen vastaava
Pyrkii edistämään jäsenten hyvinvointia keskittyen mm. asumiseen, terveyteen ja jäsenten viihtyvyyteen yliopistossa ja erityisesti Kritiikissä. Puuttuu epäasialliseen käytökseen tai muihin jäsenten yhdenvertaisuutta loukkaaviin tilanteisiin. Sopolle voi lähettää anonyymistä sopolootan kautta viestiä.
Kopo = koulutuspoliittinen vastaava
Edustaa opiskelijoita päätöksenteossa ja keskusteluissa esimerkiksi henkilökunnan kokouksissa. Pyrkii vaikuttamaan opiskeluun liittyviin käytäntöihin opiskelijoiden edun mukaisesti. Usein tehtävä on jaettu kahdelle hallituksen jäsenelle.
Sihteeri
Koostaa Kritiikin hallituksen kokouksista pöytäkirjat, tulostaa ne allekirjoitettaviksi ja tallentaa Kritiikin nettisivuille jäsenistön nähtäville. Pöytäkirjoja varten sihteeri seuraa kokousta tarkkaan, ja tiivistää olennaisimmat keskustelut ja päätökset pöytäkirjoihin.
Taloudenhoitaja
Huolehtii Kritiikin taloudesta: hän seuraa rahatilannetta, talousarvion ja budjettien toteutumista, sekä hoitaa laskutus- ja maksutapahtumia.
Tiedottaja
Huolehtii jäsenistön tiedottamisesta esimerkiksi tapahtumista ja Kritiikin kuulumisista. Voi tehdä esimerkiksi sähköpostiviestejä ja someviestintää. Tiedotettavaa on järjestössämme paljon, joten kaikki osallistuvat tiedottamiseen esimerkiksi somessa, mutta tiedottajalla on päävastuu sisällöntuottamisesta ja suunnittelusta. Hommassa oppii paljon esimerkiksi informatiivisestä kirjoittamisesta ja eri tiedotuskanavista.
Tapahtumavastaavat
Suunnittelevat ja organisoivat Kritiikin tapahtumia. Tapahtumavastaavana pääsee tekemään esimerkiksi sitsejä, baaribileitä, kulttuuritapahtumia, alkoholittomia tapahtumia ja vuosijuhlia. Tapahtumien järjestämiseen kuuluu esimerkiksi tilojen hommaamista, ohjelman tai teemojen suunnittelua, tarjoilujen hankkimista ja markkinointia. Pestissä riittää paljon konkreettista käytännön puuhaa, ja siinä oppii hyödyllisiä taitoja tapahtumien toteuttamisesta.
Liikuntavastaava
Järjestää Kritiikin liikuntatapahtumia, ja pohtii, miten Kritiikissä voidaan tehdä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa. Perinteisesti liikuntavastaava on sopinut liikuntavuoroja, saunavuoroja ja lajikokeiluja, ja tehnyt näiden tiimoilta yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Ympäristövastaava
Pohtii, kuinka Kritiikki voisi toimia eri osa-alueillaan ympäristöystävällisemmin ja ajaa kestävän kehityksen, ekologisuuden ja eettisyyden arvoja. Ympäristövastaava voi esimerkiksi: ideoida tapahtumia, tehdä somesisältöä, osallistua ja edustaa Kritiikkiä erilaisissa ympäristötapahtumissa tai lisätä jäsenistön tietoisuutta ympäristöaiheisiin liittyen.
Ekskursiovastaava
Perinteisesti Kritiikillä on ollut vuosittainen ulkomaanekskursio, josta ekskursiovastaava on ollut päävastuussa. Voi kuitenkin ideoida ja toteuttaa muitakin pienempiä ekskursioita Suomen sisällä. Ulkomaanekskursion järkkäämiseen kuuluu esimerkiksi kohteen ja majoituspaikan etsiminen, sekä ohjelman järjestämistä reissulle.
Työelämävastaava
Järjestää historian opiskelijoille hyödyllistä ohjelmaa työelämän aiheista ja mahdollisuuksista. Pitää yhteyttä esimerkiksi ammattijärjestö Speciaan.
Toimistovastaava
Huolehtii päivystysten toimimisesta ja muista toimiston asioista.
Yritysyhteistyövastaava
Pyrkii edistämään Kritiikin yritysyhteistyötoimintaa ja erilaisia varainhankintatapoja.