Ajankohtaista/Current events

Tulevia tapahtumia

 

 

Tapahtumia pyritään päivittämään tänne, kun niistä saadaan tietoa. Tietoja pyritään päivittämään, korjaamaan tai tarkentamaan, kun tapahtumat lähenevät.

Kritiikki päivystää tiistaisin ja torstaisin toimistollaan Ylioppilastalo B:ssä kello 12-14, ellei toisin tiedoteta. Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 19.9. kello 11 toimistolla.

 

Syyskuu

19.9. Aikala-päivystys
19.9. Naisten sauna, Haliskylä 1M kello 20-22
20.9. Sekasauna, Yo-kylä 2B kello 21-22
23.-24.9. Viittatalkoot, Mimesis
25.9. Liikuntavuoro, Iskeri kello 16-17
27.9. Seita vastaan Kritiikki: Ihmisshakki, Kupittaanpuisto kello 17.00
27.9. Sekasauna, Yo-kylä 2B kello 21-22
28.9. Fuksisitsit, Osakuntasali 17.30

Lokakuu

3.10. Naisten sauna, Haliskylä 1M kello 20-22
12.10. Kulttuurihistorian oppiainekokous, Aikala 12.15
12.10. Mustien viittojen yö
14.10. Ekskursio Pietariin
19.10. Bileet Anglican kanssa, Marilyn
19.10. ISHA-sitsit
24.10. Aikala-päivystys

Marraskuu

22.11. 50 Shades -bileet, Marilyn
24.-26.11. HOL-seminaari
30.11. Teemasitsit ja baaribileet

Joulukuu

7.12. Pikkujoulut, T-talo

 

Upcoming events

 

 

The best effort will be made to update events here as they come by. Information may be updated, revised or specified as the events are nearing.

Kritiikki has coffee hours in its office every Tuesday and Thursday from 12 to 14 unless otherwise specified. The next board meeting is on 19th of September, 11 o’ clock at the office.

 

September

19.9. Aikala coffee hour
19.9. Ladies’ sauna, Haliskylä 1M 20-22
20.9. Mixed sauna, Yo-kylä 2B 21-22
23.-24.9. Cape-making, Mimesis
25.9. Sports hour, Iskeri 16-17
27.9. Seita vs. Kritiikki: Human chess, Kupittaanpuisto 17.00
27.9. Mixed sauna, Yo-kylä 2B 21-22
28.9. Freshmen sitz, Osakuntasali 17.30

October

3.10. Ladies’ sauna, Haliskylä 1M 20-22
12.10. Cultural history subject meeting, Aikala 12.15
12.10. Night of the Black Capes
14.-18.10. Excursion to St. Petersburg
19.10. Party with Anglica, Marilyn
19.10. ISHA sitz
24.10. Aikala coffee hour

November

21.11. Aikala coffee hour
22.11. 50 Shades party, Marilyn
24.-26.11. HOL seminar
30.11. Themed sitz and bar party

December

7.12. Christmas party, T-talo